ONZE AANPAK

 Diverse vacatures klik hier!  aanmelden schooljaar 2019/2020 en SE week/omslagweek trainingen, klik hier.

Professioneel, persoonlijk en positief!

HBV biedt rust, structuur en professionele, persoonlijke begeleiding. Ons doel is het bereiken van een zelfstandige studiehouding.

De verantwoordelijkheid ligt bij de leerlingen zelf en hun motivatie is de basis voor succes!

Onze begeleiders en vakdocenten zorgen voor en prettige werksfeer en geven positieve feedback, zodat leerlingen zich prettig voelen en zich volledig kunnen richten op het behalen van goede resultaten.

We hebben regelmatig contact met de mentoren en docenten van het Raayland College en zijn dus altijd op de hoogte van wat er speelt op school.

 

Waar werken we aan?

 

 • Structuur en planning;
 • actieve leerhouding;
 • vakinhoudelijke kennis;
 • motivatie, zelfvertrouwen en concentratie;
 • zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

 

De begeleiding

Leerlingen werken in klaslokalen aan hun eigen werk. Op elke groep is een begeleider aanwezig die elke leerling individueel helpt met plannen, vragen beantwoorden en schriftelijk overhoren. Per leerling wordt een verslag bijgehouden. Begeleiders en vakdocenten signaleren tijdig of er bijles of andere hulp nodig is.

 

 

 

Verder…

 

 • geven onze vakdocenten minicolleges aan maximaal       4 à 5 leerlingen over specifieke lesstof waar meerdere leerlingen moeite mee hebben;
 • worden leerlingen individueel ingepland bij een vakdocent voor de vakinhoudelijke ondersteuning als dat nodig is;
 • vinden om de vijf à zes weken evaluatiegesprekken plaats met de ouders en de leerlingen;
 • heeft HBV de mogelijkheid om door te verwijzen naar een remedial teacher;
 • is er een vertrouwenspersoon waar leerlingen bij terechtkunnen;
 • houden we de lijn met ouders kort zodat we op tijd op de hoogte zijn van bijzonderheden.