HUISWERKBEGELEIDING

 Diverse vacatures klik hier!  aanmelden schooljaar 2019/2020 en SE week/omslagweek trainingen, klik hier.

Wat is huiswerkbegeleiding?

 

Huiswerkbegeleiding houdt in dat leerlingen ‘s middags na schooltijd naar ons instituut komen om huiswerk te maken en te studeren. Op basis van hun agenda maken we samen met de leerling een inventarisatie van de stof en een planning. Onder persoonlijke begeleiding beginnen ze eerst aan het leerwerk en vervolgens aan het maakwerk. Voor de vakinhoudelijke ondersteuning gaan de leerlingen voor uitleg en overhoring naar de vakdocenten. Wanneer er een toets aankomt, wordt de lesstof bij HBV schriftelijk en/of mondeling overhoord. De begeleider houdt bij waar de leerling aan gewerkt heeft, waar de moeilijkheden zitten en wat nog gedaan moet worden.

 

 

  • Iedere dag                             van 13.00 tot 18.00 uur;
  • huiswerk maken onder begeleiding;
  • leren plannen op korte én lange termijn;
  • altijd een vakdocent in de buurt;
  • RT-begeleiding.

 

Leren kun je leren!

Bij HBV werken we aan een zelfstandige studiehouding. Tijdens de huiswerkbegeleiding werken we aan studievaardigheden zoals plannen, structureren, samen- vatten, herhalen en concentreren. Ons doel is de leerlingen zelf te leren leren. Hun eigen motivatie is de basis van het succes!

 

Pfff, wat een moeilijk vak…

 

Heeft een leerling moeite met een bepaald vak of onderdeel, dan zijn er bij HBV altijd hoog gekwalificeerde en gediplomeerde vakdocenten* in de buurt om inhoudelijke vragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden. Leerlingen kunnen er in kleine groepjes minicolleges volgen, maar worden ook individueel door de begeleiders ingepland als die merken dat een leerling meer persoonlijke hulp nodig heeft.

 

* we hebben vakdocenten voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde,  natuurkunde, biologie, economie, M&O, maatschappijleer, geschiedenis en aardrijkskunde.